De fotohobbyclub is in September 1981 opgericht onder de naam fc WVN door enkele werknemers van Woon Vereniging Nijmegen nadat zij 15 lessen in zwart wit fotografie hadden gevolgd en een bijdrage van de personeelsvereniging hadden gekregen. Ook de ruimte voor hun hobby was gratis. In de kelder van bejaardenhuis Insulinde werd de dokaruimte ingericht en werden er bijeenkomsten georganiseerd. In 1983 ging het zo goed dat er besloten werd om ook mensen van buiten de Woonvereniging toe te laten.

In 1984 werd voor het eerst een logo toegevoegd boven in het briefpapier van de fotohobbyclub dat er als volgt uitzag.

 

 In 1991 werden de Statuten en Huishoudelijk reglement goedgekeurd door de toen aanwezige leden. Sinds die tijd zijn ze enkele keren aangepast en gelden zij nog steeds, hoewel er met een knipoog naar gekeken wordt.

In Januari 2002 kreeg het bestuur van de fotoclub het bericht van de Woonvereniging dat zij de kelderruimte moesten ontruimen voor 1 April en zich elders moesten vestigen, na enige gesprekken kreeg de club opslagruimte in het gebouw Leuvensehof en mochten zij gebruik maken van de recreatie ruimte. Op 20 Juni werd de eerste clubavond aldaar gehouden. Ook deze locatie heeft de club uiteindelijk moeten verlaten. Eind April 2004 was het zover, we gingen weer naar een andere locatie, een clublid van het allereerste uur kreeg het voor elkaar dat wij de ruimte in het gebouw van SVHAN (Stichting Vakbonds Historysch Archief Nijmegen) mochten gebruiken. In Mei 2004 de eerste clubavond op het nieuwe adres.

15 Februari 2007, tijdens de ledenvergadering is de nieuwe naam van de fotoclub een feit, de leden die aanwezig waren stemden allemaal voor de nieuwe naam Fotoclub Digiana waarmee de club overging van analoog naar digitale fotografie.

Het kon niet uitblijven, ook op deze locatie waar de clubleden graag samenkwamen komt een eind, vanaf Januari 2013 tot op heden komen de clubleden bijeen in de vergaderruimte van Restaurant Bij de Buren aan de Irene Vorrinkstraat in Hatert Nijmegen.

Tijdens de oprichting telde de fotoclub 6 leden, in 1996 een ledenstop bij 25 leden omdat er geen ruimte was voor meer leden en in 2017 telt de fotoclub 16 actieve leden.